Úhrada poplatku na základe listu s názvom „Oznámenie o zápise do Obchodného registra“

Úhrada poplatku na základe listu s názvom „Oznámenie o zápise do Obchodného registra“

Som konateľom spoločnosti s ručeným obmedzením. Na adresu mojej spoločnosti doručila firma Obchodný register s.r.o. list s názvom „Oznámenie o zápise do Obchodného registra“. K oznámeniu bol pripojený výpis z obchodného registra mojej spoločnosti a poštová poukážka na úhradu sumy 133,- Eur. Nerozumiem, prečo mi obchodný register posiela oznámenia a žiada odo mňa úhradu poplatku. Mám poplatok uhradiť?

Nie, poplatok určite neuhrádzajte. Ibaže by ste chceli zaplatiť súkromnej spoločnosti, ktorá má „zhodou okolností“ rovnaký názov ako skutočný obchodný register za to, že Vás bude viesť v databáze firiem na svojej webovej stránke.

V otázke ste správne uviedli, že oznámenie ste dostali od firmy Obchodný register s.r.o. Skutočný obchodný register nie je súkromná spoločnosť. Je to oddelenie okresného súdu so sídlom v obvode krajského súdu, ktorý vedie Obchodný register Slovenskej republiky. Skutočnému obchodnému registru sa poplatky hradia len pri registrácii obchodnej spoločnosti ako takej, registrácii zmien v údajoch spoločnosti alebo pri registrácii výmazu spoločnosti. Navyše, poplatky sa hradia pred vykonaním akejkoľvek registrácie a nie až po nej.

 

List, ktorý ste dostali, je len reklamná ponuka služby tzv. zvýraznených zápisov a výpisov údajov o Vašej spoločnosti na súkromnej webovej stránke firmy Obchodný register s.r.o. Takýchto firiem je na Slovensku a v Európskej únii viac. Využívajú podobnosť ich obchodného mena s názvom verejného registra a nepozornosť alebo nevedomosť potenciálnych zákazníkov.

 

V ponukách týchto spoločností býva často uvedené, že zápis, ktorý ponúkajú, nesúvisí s povinným zverejnením v príslušnom „štátnom“  obchodnom registri. Stáva sa, že podnikateľ si toto upozornenie nevšimne a nadobudne dojem, že ide o poplatok za vedenie údajov o firme v skutočnom Obchodnom registri Slovenskej republiky, prípadne v neexistujúcom registri obchodných spoločností podnikajúcich v Európskej únii.

 

Za zverejnenie informácií zapísaných na oficiálnej webovej stránke Obchodného registra SR sa neplatí. Všetky údaje o podnikateľoch zapísaných v Obchodnom registri SR sú automaticky zverejnené na oficiálnej webovej stránke http://www.orsr.sk/default.asp bez toho, aby za to obchodný register čokoľvek účtoval.

 

Pozorne čítajte aj iné podobné reklamné ponuky. Napríklad  môže vám byť doručený list a poštový poukaz na zaplatenie poplatku za zápis v registri živnostníkov alebo už spomínaný návrh na zverejnenie údajov v registri spoločností EÚ. Podobne ako pri Obchodnom registri SR, ani v prípade Živnostenského registra SR sa za zverejnenie zapísaných údajov na oficiálnej webovej stránke (https://www.zrsr.sk/zr_om.aspx) neplatia žiadne poplatky. Oficiálny register spoločností Európskej únie neexistuje.

 

Dobre si tiež pozrite výpis z obchodného registra, ktorý mal byť prílohou oznámenia od firmy Obchodný register s.r.o. S najväčšou pravdepodobnosťou nejde o riadny výpis z  Obchodného registra SR a  takýto výpis nie je možné použiť na právne úkony. Pravdepodobne pôjde len o dokument, ktorý sa na skutočný výpis z Obchodného registra SR podobá alebo je to len tzv. „internetový výpis“ z obchodného registra. Teda dokument, ktorý si môžete kedykoľvek vytlačiť z webovej stránky Obchodného registra SR.

Zdieľajte!

0

You May Also Like