Prehľadný sumár opatrení prijatých v súvislosti s COVID-19

Prehľadný sumár opatrení prijatých v súvislosti s COVID-19

Núdzový stav a opatrenia upravujúce každodenný život ľudí

V súčasnosti platia na Slovensku v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom viaceré opatrenia upravujúce každodenný život ľudí. Nasledujúce informácie majú za cieľ pomôcť ľahko sa zorientovať  v aktuálnom dianí, prípadne získať podrobnosti ku konkrétnym otázkam, a to všetko na jednom mieste.

 

Aktuálne informácie budeme pre vás sledovať a dopĺňať.

 

Pamätajme, že naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky.

 

 

 

 

Zdieľajte!

0

You May Also Like