Aké opatrenia boli prijaté v oblasti dopravy? Je nejaká možnosť vrátiť sa na Slovensko zo zahraničia?

Aké opatrenia boli prijaté v oblasti dopravy? Je nejaká možnosť vrátiť sa na Slovensko zo zahraničia?

Ministerstvo dopravy a výstavby zverejnilo prehľad obmedzení pri jednotlivých spôsoboch doprav na svojej stránke. Obmedzuje sa medzinárodná osobná, vlaková a autobusová doprava, okrem nákladnej.

 

Zatvorili sa hraničné priechody. Na územie SR majú povolený vstup len:

  1. nákladné motorové vozidlá prevážajúce tovar,
  2. osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým či prechodným pobytom – a platným cestovným dokladom,
  3. osoby, ktoré dochádzajú na územie SR za prácou z prihraničných obcí; musia sa preukázať občianskym preukazom/pasom, pobytovou kartou a potvrdením od zamestnávateľa/pracovnou zmluvou.

 


  • Železničná doprava

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zruší bezplatnú železničnú dopravu pre študentov, kým budú školy zatvorené, a tým obmedzí cestovanie na nevyhnutnú mieru. Medzinárodná železničná doprava nepremáva od 13.3.2020 od 7.00 hod. Vnútroštátna osobná železničná doprava od soboty 14.3.2020 premáva v obmedzenom režime. Železničná spoločnosť Slovenska (ŽSSK) pokračuje v pravidelnej dezinfekcii železničných vozňov. Rovnako Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dezinfikujú priestory staníc.


 

  • Autobusová doprava

Od 13.3.2020 o 7.00 hod. nepremávajú medzinárodné autobusové linky zo Slovenska, ani smerom na Slovensko.


 

  • Kamiónová doprava

Nákladná kamiónová doprava je povolená na vnútroštátnych aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva. Vodiči kamiónov (profesionálni) musia byť vybavení ochrannými prostriedkami, ktoré je povinný zabezpečiť ich zamestnávateľ.


 

  • Lodná doprava

Od 13.3.2020 od 7.00 hod. lode prepravujúce osoby nesmú zastavovať v prístavoch nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Je povolený len tranzit cez územie Slovenskej republiky.


 

  • Letecká doprava

Od 13.3.2020 od 7.00 hod. je pozastavená medzinárodná letecká doprava na všetkých letiskách na území Slovenskej republiky.


 

  • Repatriačné lety zo zahraničia na Slovensko

Konkrétne informácie nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí. Pre každú krajinu platia iné pravidlá návratu. V spolupráci so slovenskými ambasádami sa organizujú hromadné lety, ktorými je možný návrat na Slovensko, prípadne o taký let individuálne požiadať. Pri dostatočnom počte záujemcov bude let zabezpečený. Podrobné informácie nájdete TU.


 

  • Obmedzenia na hraniciach – svet

Ministerstvo zahraničných vecí odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do žiadnej krajiny sveta. V súvislosti so šírením pandémie dochádza vo všetkých krajinách sveta k prijímaniu prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení krajín spojených s obmedzeniami, respektíve zákazom vstupov do krajín, prechodom štátnych hraníc, funkčnosťou medzinárodného ale aj vnútroštátneho leteckého, vlakového, autobusového a lodného spojenia. Z dôvodu nepredvídateľného vývoja prijímania opatrení krajín sveta sa občan Slovenskej republiky, v prípade vycestovania zo SR do zahraničia, vystavuje reálnemu riziku nemožnosti alebo obmedzeniam možností návratu zo zahraničia.

Podrobné informácie nájdete TU.


Zdieľajte!

0

You May Also Like