Ako štát podporí zamestnávateľov, zamestnancov a iné subjekty?

Ako štát podporí zamestnávateľov, zamestnancov a iné subjekty?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prevádzkuje stránku pomahameludom.sk, prostredníctvom ktorej môžete získať informácie, ako požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti, prípadne o finančnú podporu pre živnostníkov či iné samostatne podnikajúce osoby.

 

Pomoc je určená:

 

1. Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR. Zamestnávatelia, ktorí mali povinne uzatvorené prevádzky, ich zamestnanci pracovali v týchto prevádzkach a zároveň boli doma na prekážkach v práci, majú nárok na príspevok vo výške náhrady mzdy zamestnanca za čas prekážok v práci, súčasne najviac 80 % jeho priemerného zárobku a súčasne najviac 1.100 Eur na jedného zamestnanca


2. SZČO, ktorým poklesli tržby najmenej o 20 % (10 % v marci) alebo museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Táto skupina má nárok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti, ktorý sa poskytne nadväzne na pokles tržieb v paušálnej výške v rovnakých hodnotách ako v skupine č. 3 nižšie.


3. Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Podmienkou je, že zamestnávateľ nemôže zamestnancom prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce).

Táto skupina má nárok buď na

i) príspevok vo výške náhrady mzdy zamestnanca najviac 80 % jeho priemerného zárobku a súčasne najviac vo výške 880,– eur, alebo

ii) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb vo výške vyplatenej mzdy a súčasne najviac 180 Eur, 300 Eur, 420 Eur a 540 Eur za apríl a ďalšie mesiace.


4. SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré od 13.03.2020 nemajú žiaden iný príjem. Tieto skupiny majú nárok na príspevok paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.


 

Na zníženie ekonomických dopadov pandémie COVID-19 schválila vláda Slovenskej republiky viacero opatrení s cieľom pomôcť občanom a podnikateľom s cieľom znížiť ekonomické dopady pandémie COVID-19. Podrobnejšie informácie nájdete TU.

 

Jednotlivé odkazy na rôzne formy finančnej pomoci tak, ako sa postupne vyvíjali v čase:

 

  • 05.04.2020

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú od 6. apríla 2020 od 12:00 žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky (prvé opatrenie). Od 8. apríla môžu o pomoc žiadať aj SZČO (druhé opatrenie).

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html

 

  • 15.04.2020

O príspevok môžu žiadať aj fyzické osoby, ktoré sa považujú za SZČO podľa zákona č.  595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Sem patria napr. súkromní lekári, architekti, geodeti, spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti,
osobní asistenti osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, tlmočníci či športovci.

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/pispevky-z-prvej-pomoci-mozu-ziadat-aj-umelci-ci-sportovci.html

 

  • 17.04.2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo tretie opatrenie, ktoré pomôže zamestnávateľom zachovať pracovné miesta v čase pandémie koronavírusu.

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-kurzarbeit-dalsiu-pomoc-zamestnavatelov.html

 

  • 23.04.2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo už štvrté opatrenie
v rámci projektu „Prvá pomoc“ zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO.

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/o-prispevky-prvej-pomoci-mozu-ziadat-dalsie-skupiny.html


Zdieľajte!

0

You May Also Like