Aké platné opatrenia sú spojené s jednotlivými prevádzkami?

Aké platné opatrenia sú spojené s jednotlivými prevádzkami?

Bolo nevyhnutné uzavrieť určité prevádzky, aby sa ľudia nesústreďovali v uzavretých priestoroch a predišlo sa tak rýchlemu šíreniu vírusu z človeka na človeka. Prevádzky, ktoré mohli zostať otvorené, musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia.

 

1. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (ďalej len „Opatrenie ÚVZ“) č. OLP/2595/2020 z 15.03.2020

S účinnosťou od 16.3.2020 od 6.00 h sa do odvolania uzatvorili všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

 • predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely;
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok;
 • predajní drogérie;
 • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív;
 • predajní novín a tlačovín;
 • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií;
 • prevádzok telekomunikačných operátorov;
 • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením (bez prítomnosti verejnosti);
 • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb;
 • prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb;
 • pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória;
 • autoservisy, pneuservisy a odťahovacie služby;
 • taxislužieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru;
 • práčovní a čistiarní odevov.

 

2.  Opatrenie ÚVZ č. OLP/2596/2020 zo 16.03.2020

Od 30.3.2020 sa povolilo otvorenie ďalších obchodov, služieb a prevádzok:

 • očné optiky,
 • služby STK a emisnej kontroly,
 • leasingové služby,
 • predajne a servis bicyklov,
 • notári a advokáti,
 • stavebniny, záhradníctva,
 • galantérie, metrový textil,
 • farby, laky,
 • elektroinštalačné služby,
 • železiarstva,
 • zberné dvory,
 • servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
 • kľúčové služby.

Štát zaviedol limit na počet zákazníkov v predajni. V jednom čase môže byť v obchode len jeden zákazník na 25 metrov štvorcových predajnej plochy. V obchodoch musí byť zabezpečená povinná dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice pri vstupe a povinnosť nosiť rúško. Prevádzky musia zabezpečiť minimálny odstup v radoch pri pokladniciach aspoň dva metre.

 

Zatvorené naďalej zostali veľké obchodné domyveľké prevádzky. Výnimku majú predajne potravín, drogérií a lekární v obchodných domoch. Všetky predajne budú v nedeľu zatvorené z dôvodu sanitárneho dňa a oddychu personálu, výnimku dostali len pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie. Zákaz prevádzky sa netýka komunálnych služieb a služieb dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov.

 

V obchodoch a prevádzkach sa odporúča meranie telesnej teploty.

 

Seniorom sa odporúča nakupovať podľa Opatrenia ÚVZ č. OLP/3353/2020 zo dňa 24.04.2020. ÚVZ ich vyzýva, aby využívali vyhradený nákupný čas od 9.00 hod. do 11.00 hod. vždy, keď je to možné, a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, obchody nenavštevovali, respektíve aby požiadali o nákup príbuzných, známych, susedov, alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv.

 

 

3. Opatrenie ÚVZ č. OPL/3461/2020 z 21.04.2020

Vláda po schválení plánu ,,Niečo za niečo“ Ústredným krízovým štábom, pristúpila k postupnému uvoľňovaniu opatrení s uzatvorením prevádzok, ktoré má mať 4 fázy. Podľa slov premiéra Igora Matoviča „Do ďalších fáz sa dostaneme podľa toho, ako zvládneme tú prvú skúšku.“ Zdôraznil však, že to bude platiť len vtedy, ak po prvej fáze nebude nárast nových prípadov, alebo to bude v únosnej miere. Dôležitým kritériom bude štatistická veličina kĺzavý meridián, ktorý oproti obyčajnému priemeru za určité časové obdobie odstraňuje z výpočtu extrémne hodnoty.

 

Ak sa však bude nákaza šíriť rýchlo, prevádzky sa zatvoria. Ďalšie fázy by mali nasledovať v dvojtýždňových intervaloch. Vývoj nakazených novým koronavírusom sa bude pravidelne vyhodnocovať podľa hodnôt kĺzavého meridiánu a dôjde buď k prechodu na novú fázu, k ponechaniu tej doterajšej alebo návratu k predchádzajúcemu stavu.

 

O postupnom uvoľňovaní sa dočítate v ďalšej časti ,,Fázy postupného uvoľňovania nariadených opatrení“.


Zdieľajte!

0

You May Also Like