Krivak & Co

Štefan Uram

SPOLUPRACUJÚCI ADVOKÁT S BOHATOU PRAXOU A VÝSLEDKAMI VO VÝZNAMNÝCH SPOROCH

Vyštudoval som Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.  Mám bohatú prax v oblasti finančníctva, verejného obstarávania, stavebníctva a nehnuteľností. V uvedených oblastiach som, okrem iného, pracoval aj na tvorbe predpisov, a úspešne viedol významné súdne spory. Pri svojej práci vychádzam z účelu a zmyslu právnej úpravy a kladiem dôraz na aplikovanie princípov a zásad.

S advokátskou kanceláriou Krivak & Co ako advokát spolupracujem od roku 2022.

ŠPECIALIZÁCIA

Finančné právo, verejné obstarávanie, stavebné a pozemkové právo, súdne spory

KONTAKT