Krivak & Co

Daniela Hrušovská

ŠTUDENTKA PRÁVNICKEJ FAKULTY TRNAVSKEJ UNIVERZITY

V súčasnosti som študentkou posledného ročníka magisterského stupňa štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Už počas prvých rokov štúdia na vysokej škole som sa angažovala ako podpredsedníčka v Študentskej rade Trnavskej univerzity a v Akademickom senáte Trnavskej univerzity. Od roku 2022 pôsobím aj v Študentskej rade vysokých škôl, kde okrem zastupovania univerzity, pomáham pri tvorbe a zosúlaďovaní interných aktov v Právnej komisii. Na základe mojej angažovanosti a s ňou spojených aktivít mi v roku 2023 bola udelená Cena Rektora za podporu rozvoja a šírenia dobrého mena fakulty a univerzity. 

V prostredí advokácie sa ako právny asistent pohybujem od júna 2022. Skúsenosti som nadobudla v segmente obchodného a pracovného práva. Ako asistentka na stáži v Lige za ľudské práva som poskytovala právnu pomoc odídencom a odídenkyniam z Ukrajiny.

Myslím si, že dobrý advokát a advokátka, musia okrem odbornosti disponovať aj hodnotovým nastavením odzrkadľujúcim morálne zásady a mäkkými zručnosťami. K ich nadobudnutiu mi pomohlo absolvovanie Protikorupčnej akadémie, vďaka ktorému som od roku 2021 dobrovoľníčkou Komunity Nadácie Zastavme korupciu, kde pomáham pri tvorbe projektov, či kampaní. K nadobudnutiu mäkkých zručností mi pomohlo absolvovanie ročného štipendijného rezidenčného programu Nádvorie Kampus, vďaka ktorému som mala možnosť sa neformálne vzdelávať v rôznych oblastiach, akými sú: projektový manažment, kritické myslenie, či facilitácia, pri ktorej mi osobitne pomáhal môj mentor. 

Právnici a právničky v Krivak & Co kladú dôraz nielen na odbornosť a profesionalitu, ale sú pre nich dôležité aj hodnoty férovosti a čestnosti. Preto mi je potešením byť súčasťou práve tejto advokátskej kancelárie.

ŠPECIALIZÁCIA

Právo

KONTAKT