Krivak & Co

Martin Baláž

ADVOKÁT SO ŠPECIALIZÁCIOU NA OBLASŤ OBCHODNÉHO PRÁVA A SPORY

Absolvoval som Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde som v roku 2007 získal titul magister (Mgr.) a v roku 2008 titul doktor práv (JUDr.). V roku 2010 som úspešne ukončil štúdium medzinárodného a európskeho obchodného práva na Právnickej fakulte Universiteit van Amsterdam v Holandsku (LL.M.). Ako licencovaný advokát pôsobím od roku 2011. Zameriavam sa na obchodné a občianske právo, najmä s dôrazom na sporovú agendu. Okrem slovenčiny poskytujem právne služby aj v angličtine, a to nielen korporátnym klientom, štátnej správe a samospráve, ale aj jednotlivcom.

ŠPECIALIZÁCIA

Občianske a obchodné právo

KONTAKT