Krivak & Co

Martin Krivák

Advokát a zakladateľ kancelárie

Právnu prax vykonávam od roku 1990. Od roku 1996 ako advokát, kedy som založil Krivak & Co.

Absolvoval som zahraničné stáže na Radcliff College London, King’s College London, Cambridge, The London School Of Economics and Political Science. Počas pôsobenia pre spoločnosť Arthur Andersen som bol lektorom pre oblasť práva v Holandsku a USA a prednášal som na medzinárodných konferenciách a sympóziách.

Ako právnik som sa zúčastnil významných projektov. Podieľal som sa napr. na oddlžení bankového sektora, na privatizácii slovenských bánk, na deblokáciách štátneho dlhu v zahraničí. Pôsobil som tiež ako poradca predstavenstiev veľkých spoločností pre zásadné otázky. Zastupoval som štát pred súdmi vo viacerých strategických sporoch.

Považujem sa za výborného negociátora a som certifikovaný mediátor.

Reprezentujem kanceláriu  Krivak & Co navonok a podieľam sa na zásadných rozhodnutiach kancelárie. Vždy som k dispozícii pri posudzovaní zložitých prípadov a hľadaní odpovedí na zdanlivo neriešiteľné otázky. Klientom aj kolegom viem
v náročných a nejasných situáciách dobre poradiť a pomôcť s rozhodnutím.

ŠPECIALIZÁCIA

Zastupovanie v civilných súdnych sporoch, štruktúrovanie obchodných transakcií, poradenstvo v strategických právnych otázkach obchodných spoločností

KONTAKT