Krivak & Co

Martin Pečimon

ADVOKÁT SO SKÚSENOSŤAMI Z BANKOVÉHO PROSTREDIA

Som absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a v roku 2016 som úspešne zložil advokátske skúšky.

Po štúdiách moje prvé kroky viedli do advokácie, pričom som sa ako advokátsky koncipient zameriaval najmä na obchodné právo, občianske právo, spotrebiteľské právo, pracovné právo a právo duševného vlastníctva. Absolvoval som okolo sto pojednávaní pred súdmi po celej Slovenskej republike už v období prvých troch rokov právnickej praxe. Mojou vášňou sa stalo zastupovanie klientov pred súdmi a inými orgánmi verejnej správy a právna argumentácia v sporoch.

Po úspešnom zložení advokátskych skúšok som sa rozhodol prehĺbiť si prax v bankovom prostredí ako právnik na právnych odboroch v Prima banka Slovensko, a.s. (takmer 2 roky) a následne v J&T Banka, a.s. (viac ako 4 roky), kde som sa naďalej venoval sporovej agende, pracovnému právu, korporátnemu financovaniu, právu cenných papierov a investičných služieb, bankovej regulácii a komplexnému riešeniu akýchkoľvek právnych problémov, ktoré v rámci činnosti bánk vyvstali.

Advokátska prax ma však opätovne zlákala ako rôznorodejšia a dynamickejšia forma poskytovania právnych služieb a v súčasnosti sa venujem okrem vyššie uvedených oblastí aj mediálnemu právu, športovému právu a ľudsko-právnym témam.

Súčasťou advokátskej kancelárie Krivak & Co. som od začiatku roku 2023.
Za svoje silné stránky považujem zameranie na výsledok, právnu argumentáciu, presvedčivosť, schopnosť zachovať chladnú hlavu v napätých a náročných situáciách, proklientský prístup a profesionalitu.

ŠPECIALIZÁCIA

Bankové právo, spotrebiteľské právo, vedenie súdnych sporov, pracovné právo, zmluvné právo

KONTAKT