Krivak & Co

Tomáš Koval

ŠTUDENT PRÁVNICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO

Som študentom piateho ročníka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci štúdia som absolvoval viacero klinických právnych vzdelávaní ako napríklad vedenie verejného obstarávania, súťažné právo, či simulovaný súdny spor, z ktorých ako právny asistent veľa čerpám vo svojej praxi.

Od roku 2020 som stabilnou súčasťou tímu Krivak & Co. Ako počas štúdia, tak aj pri práci, sa zameriavam predovšetkým na správne právo, osobitne správne trestanie, správne súdnictvo a verejné obstarávanie a tiež na problematiku základných práv.

Mojimi silnými stránkami sú logické myslenie a schopnosť náležite porozumieť problému, pre ktorý vždy hľadám najefektívnejšie racionálne riešenie.

ŠPECIALIZÁCIA

Právo

KONTAKT