Krivak & Co

Peter Krivák

TRESTNÝ ADVOKÁT SO SKÚSENOSŤAMI Z FINANČNEJ SPRÁVY

Vyštudoval som Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Právnu prax som začal v policajnom zbore ako vyšetrovateľ. Bol som členom špecializovaného tímu ministra vnútra Slovenskej republiky pre boj s obzvlášť závažnou trestnou činnosťou. Veľmi dobre ovládam všetky postupy trestného konania, a to od prípravného konania až po konanie pred súdom ako aj interné akty riadenia príslušníkov policajného zboru na úseku vyšetrovania.

Bol som členom tímu Ministra financií Slovenskej republiky a prezidenta Finančnej správy Slovenskej republiky pri zlučovacom procese Daňovej správy a Colnej správy v projekte UNITAS. Podieľal som sa na legislatívnych procesoch pri stanovení kompetencií novo vznikajúcich útvarov Finančnej správy Slovenskej republiky.

Bol som prvým riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy, kde som v rámci legislatívnych procesov úradu nastavil kompetencie na vedenie účinného boja na odhaľovanie daňových a colných podvodov. Preto poznám všetky postupy výkonu daňových a colných kontrol vykonávaných správnymi orgánmi Finančnej správy Slovenskej republiky.

Advokátsku prax vykonávam viac ako 22 rokov.

Viedol som veľa úspešných súdnych sporov, či na úseku trestného konania alebo sporového konania.

Zručnosti, ktoré mám z právnych oblastí kde som pôsobil, nepovažujem za svoju výhodu ale za samozrejmosť.

Ako právnik považujem za svoju výhodu dôsledné hľadanie spravodlivosti a všetkých zákonných postupov pre dosiahnutie spravodlivosti, a to aj za cenu, že nie je príjemná.

Dokážem nazerať na problémy klientov aj z iného uhlu pohľadu a nájsť pre nich to najoptimálnejšie právne riešenie. Snažím sa byť právnym doktorom klienta, pôsobiť pre klienta predovšetkým preventívne tak, aby klient od vyvolaných právnych problémov bol odbremenený a mal plnú dôveru vo svojom právnom zástupcovi.

ŠPECIALIZÁCIA

Trestné právo, Daňové a finančné právo, Obchodné právo a právo obchodných spoločností, Konkurzy a reštrukturalizácie, Sporová agenda

KONTAKT