Deň: 7. mája 2020

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Núdzový stav a opatrenia upravujúce každodenný život ľudí V súčasnosti platia na Slovensku v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom viaceré opatrenia upravujúce každodenný život ľudí. Nasledujúce informácie majú za cieľ pomôcť ľahko sa zorientovať v aktuálnom dianí, prípadne získať podrobnosti ku konkrétnym otázkam, a to všetko na jednom mieste. Aktuálne informácie budeme pre vás …

Pozrieť viac
0

  Vláda prijala opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje vstup štátnych občanov Slovenskej republiky zo zahraničia na územie Slovenskej republiky. Opatrenie ÚVZ č. OLP/3353/2020 z 29.04.2020 sa venuje podmienkam, ktoré musia uvedené skupiny osôb dodržať.   Tento článok má slúžiť na ľahšie zorientovanie sa v texte daného opatrenia,…

Pozrieť viac
0