Fázy postupného uvoľňovania nariadených opatrení

Fázy postupného uvoľňovania nariadených opatrení

1. Fáza

Aktuálne sú od 22.04.2020 otvorené :

  • obchody a prevádzky služieb do 300 m2 plochy,
  • verejné stravovanie s výdajom cez okienko,
  • vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení,
  • dlhodobé ubytovanie bez stravy,
  • vonkajšie trhoviská a
  • predajne automobilov vrátane autobazárov.

 

V obchodoch s odevmi zákazníci nemôžu využívať kabínky na skúšanie oblečenia. Trhoviská musia zabezpečiť jeden vstup a jeden výstup a predajné miesta nesmú byť bližšie ako dva metre. V nákupných centrách môžu naďalej fungovať iba určité typy prevádzok.

 

Opatrenie ÚVZ č. OPL/3461/2020 z 21.04.2020, ktoré nadobudlo účinnosť 22.04.2020, obsahuje aj sankciu za jeho porušenie: ,,Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.“

 

2. Fáza

Plánuje sa otvoriť ubytovanie (krátkodobé, bez spoločného stravovania, jedlo na izbu, s WC a kúpeľňou, bez iných služieb). Za stanovených podmienok – kaderníctva, pedikúry a manikúry, vonkajšie turistické atrakcie, taxi služba, detské kluby do 10 rokov, bohoslužby a svadby.

 

3. Fáza

Následne by sa sprístupnili verejnosti obchody a služby do 1000 m2, verejné stravovanie – vonkajšie terasy, masáže, športové rekondičné rehabilitácie – len suché procedúry, múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene podľa podmienok.

 

4. Fáza

V poslednom rade sa očakáva otvorenie prevádzok, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí, ako kiná, divadlá, kúpaliská, hromadné podujatia, obchodné centrá, školy, škôlky, vnútorné športoviská, športové podujatia, ubytovanie.


Zdieľajte!

0

You May Also Like