Deň: 4. júla 2023

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Tak ako rastie význam športu v celospoločenských vzťahoch, rastie aj význam jeho právnej regulácie.   Právne vzťahy profesionálnych športovcov V rámci výkonu športovej činnosti sú významnými najmä vzťahy medzi športovcom a jeho agentom, športovým klubom, zväzom, sponzorom, vzťahy vznikajúce v oblasti zodpovednosti za škodu alebo za úraz a právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s rozhodovacími procesmi…

Pozrieť viac
0