Deň: 14. marca 2019

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Realizácia princípu zodpovednosti v praxi Právna úprava a terminológia Podľa článku 30 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 2016/679 (Všeobecné nariadenie) a §37 Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. (Zákon) je každý prevádzkovateľ (data controller) a každý sprostredkovateľ (data processor) povinný viesť záznamy o tých spracovateľských činnostiach (records on processing activities), za ktoré…

Pozrieť viac
0