Deň: 11. augusta 2018

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Bežný príbeh dvoch spoločníkov s.r.o. alebo čo si treba premyslieť pred založením spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) Tento príspevok nie je odborný článok. Na konkrétnom prípade v ňom približujeme niektoré práva a povinnosti spoločníkov a konateľov pri spoločnom podnikaní. Príspevok patrí do kategórie „populárno-náučného“ čítania pre neprávnikov, ktorých téma zaujíma, alebo ktorí uvažujú…

Pozrieť viac
0