Ochránili sme starú pani pred podvodným prevodom pozemkov

Ochránili sme starú pani pred podvodným prevodom pozemkov

Latinské slovo ius (právo) je odvodené od slova iustitia (spravodlivosť). Uvedené sme si v našej advokátskej kancelárii pripomenuli, keď nás požiadal o pomoc náš klient. Tvrdil, že starej panej  sa deje bezprávie. Chcel, aby sme pomohli, kým stará pani nepríde o všetky pozemky.

 

Nezaváhali sme, pretože sa jednalo o očividný podvod. Podnikavý mladý muž vyhľadával starších ľudí vlastniacich pozemky v okolí Piešťan a tieto od nich skupoval. Presný scenár ostatných „obchodov“ nepoznáme, no v prípade našej starej panej sa najskôr s jej synom dohodol, že kúpi jednu jej parcelu (849 m2) za 2 500 eur. Následne starú pani odviezol k notárovi. Tam ju nechal podpísať zmluvu, v zmysle ktorej už prevádzala skoro všetky jej pozemky s celkovou rozlohou 15 872 m2. 83-ročná pani, ktorá číta s lupou, mladému mužovi dôverovala.

 

Našťastie sa synovi starej panej nepozdávalo, že im po podpise nezostalo ani jedno vyhotovenie  kúpnej zmluvy a obrátil sa s prosbou o pomoc na nášho klienta. Ten na katastrálnom portáli zistil, že dochádza k prevodu pozemkov, ktorých predaj nebol predmetom pôvodnej dohody (ani kúpnej ceny) a podvedeným poradil od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy doručili katastru a kontaktovali našu kanceláriu. Ihneď sme prevzali právne zastúpenie starej panej, kontaktovali sme kataster a podali trestné oznámenie pre trestný čin podvodu.

 

Kataster postupoval ukážkovo. V súlade so zákonom konanie prerušil a vyzval predávajúcu, aby preukázala doručenie odstúpenia od zmluvy kupujúcemu. Kupujúceho kataster vyzval, aby v prípade, ak s odstúpením od zmluvy nesúhlasí, podal návrh na súd. Krátko po doručení výzvy zaslanej katastrom sa veľmi rýchlo ozval kupujúci, vlastne jeho advokátka. Zastrašovala predávajúcu súdom, vysokými trovami a navrhovala, aby vzala odstúpenie od zmluvy späť. Keď sme začali s advokátkou komunikovať ako právni zástupcovia predávajúcej, postoj sa rýchlo zmenil.

 

Dôležitú zmenu v prípade spôsobilo začatie trestného konania voči kupujúcemu. Pôvodne sa polícii prípadom veľmi zaoberať nechcelo. Keď prišla stará pani spolu s našim klientom podať trestné oznámenie osobne, poslali ich domov. Akonáhle v jej mene podala písomné trestné oznámenie naša kancelária, vyšetrovateľ sa aktívne dožadoval informácií a predbežne hodnotil čin ako pokus o podvod so škodou veľkého rozsahu. Ak by sa následne pozemky získané podvodom podarilo predať za trhovú cenu, zisk z predaja by bol minimálne 150 000 eur.

 

Postupne advokátka kupujúceho navrhla urovnanie tak, že  nebudú rozporovať odstúpenie od zmluvy, ak predávajúca podpíše, že išlo o nedorozumenie a vráti peniaze, ktoré jej kupujúci zaplatil.

 

Stáli sme pred dilemou, či prispieť k tomu, aby bol pokus o podvod potrestaný, aj keď za cenu ťahania starej panej po súdoch, policajných staniciach a podrobovaniu ju znaleckým vyšetreniam. Brali sme do úvahy jej vyšší vek, zdravotný stav a vyhliadku, že by sa konečného rozhodnutia súdu ani nemusela dožiť. Keďže hľadíme vždy v prvom rade na záujmy klienta, rozhodli sme sa, že urovnanie bude pre ňu lepšie. Veď len slovo „súd“ v nej vyvolávalo hrôzu. Napísali sme dohodu o urovnaní tak, aby sme starú pani ochránili a zachovali jej vlastnícke práva. Nevieme síce ako dopadlo trestné konanie, ale podstatné je, že sa aspoň začalo. Kupujúceho polícia minimálne vypočula a s veľkou pravdepodobnosťou bude vznesené aj obvinenie.

 

Radi by sme vyjadrili uznanie Okresnému úradu Piešťany, katastrálnemu odboru za to, že konal rýchlo, vecne a v súlade s právnymi predpismi.

 

V tomto prípade sme pracovali Pro Bono. Pripomenuli sme si, že advokátska kancelária Krivak & Co sa hrdo hlási k výroku „Právo je umenie dobra a spravodlivosti“. Je to jeden zo základných pilierov, na ktorom naša kancelária stojí. Spravodlivosť je základom práva. Je dôležité nezostať ľahostajný, zastať sa slabších a ctiť základné ľudské hodnoty.

 

Ak viete o podobnom prípade, ozvite sa nám. Radi Vám pomôžeme.

 

Krivak & Co


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like