Ochránili sme starú pani pred podvodným prevodom pozemkov

Ochránili sme starú pani pred podvodným prevodom pozemkov

Pro Bono prípad

Latinské slovo ius (právo) je odvodené od slova iustitia (spravodlivosť). Uvedené sme si v našej advokátskej kancelárii pripomenuli, keď nás požiadal o pomoc náš klient. Tvrdil, že starej panej  sa deje bezprávie. Chcel, aby sme pomohli, kým stará pani nepríde o všetky pozemky.

 

Nezaváhali sme, pretože sa jednalo o očividný podvod. Podnikavý mladý muž vyhľadával starších ľudí vlastniacich pozemky v okolí Piešťan a tieto od nich skupoval. Presný scenár ostatných „obchodov“ nepoznáme, no v prípade našej starej panej sa najskôr s jej synom dohodol, že kúpi jednu jej parcelu (849 m2) za 2 500 eur. Následne starú pani odviezol k notárovi. Tam ju nechal podpísať zmluvu, v zmysle ktorej už prevádzala skoro všetky jej pozemky s celkovou rozlohou 15 872 m2. 83-ročná pani, ktorá číta s lupou, mladému mužovi dôverovala.

 

Našťastie sa synovi starej panej nepozdávalo, že im po podpise nezostalo ani jedno vyhotovenie  kúpnej zmluvy a obrátil sa s prosbou o pomoc na nášho klienta. Ten na katastrálnom portáli zistil, že dochádza k prevodu pozemkov, ktorých predaj nebol predmetom pôvodnej dohody (ani kúpnej ceny) a podvedeným poradil od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy doručili katastru a kontaktovali našu kanceláriu. Ihneď sme prevzali právne zastúpenie starej panej, kontaktovali sme kataster a podali trestné oznámenie pre trestný čin podvodu.

 

Kataster postupoval ukážkovo. V súlade so zákonom konanie prerušil a vyzval predávajúcu, aby preukázala doručenie odstúpenia od zmluvy kupujúcemu. Kupujúceho kataster vyzval, aby v prípade, ak s odstúpením od zmluvy nesúhlasí, podal návrh na súd. Krátko po doručení výzvy zaslanej katastrom sa veľmi rýchlo ozval kupujúci, vlastne jeho advokátka. Zastrašovala predávajúcu súdom, vysokými trovami a navrhovala, aby vzala odstúpenie od zmluvy späť. Keď sme začali s advokátkou komunikovať ako právni zástupcovia predávajúcej, postoj sa rýchlo zmenil.

 

Dôležitú zmenu v prípade spôsobilo začatie trestného konania voči kupujúcemu. Pôvodne sa polícii prípadom veľmi zaoberať nechcelo. Keď prišla stará pani spolu s našim klientom podať trestné oznámenie osobne, poslali ich domov. Akonáhle v jej mene podala písomné trestné oznámenie naša kancelária, vyšetrovateľ sa aktívne dožadoval informácií a predbežne hodnotil čin ako pokus o podvod so škodou veľkého rozsahu. Ak by sa následne pozemky získané podvodom podarilo predať za trhovú cenu, zisk z predaja by bol minimálne 150 000 eur.

 

Postupne advokátka kupujúceho navrhla urovnanie tak, že  nebudú rozporovať odstúpenie od zmluvy, ak predávajúca podpíše, že išlo o nedorozumenie a vráti peniaze, ktoré jej kupujúci zaplatil.

 

Stáli sme pred dilemou, či prispieť k tomu, aby bol pokus o podvod potrestaný, aj keď za cenu ťahania starej panej po súdoch, policajných staniciach a podrobovaniu ju znaleckým vyšetreniam. Brali sme do úvahy jej vyšší vek, zdravotný stav a vyhliadku, že by sa konečného rozhodnutia súdu ani nemusela dožiť. Keďže hľadíme vždy v prvom rade na záujmy klienta, rozhodli sme sa, že urovnanie bude pre ňu lepšie. Veď len slovo „súd“ v nej vyvolávalo hrôzu. Napísali sme dohodu o urovnaní tak, aby sme starú pani ochránili a zachovali jej vlastnícke práva. Nevieme síce ako dopadlo trestné konanie, ale podstatné je, že sa aspoň začalo. Kupujúceho polícia minimálne vypočula a s veľkou pravdepodobnosťou bude vznesené aj obvinenie.

 

Radi by sme vyjadrili uznanie Okresnému úradu Piešťany, katastrálnemu odboru za to, že konal rýchlo, vecne a v súlade s právnymi predpismi.

 

V tomto prípade sme pracovali Pro Bono. Pripomenuli sme si, že advokátska kancelária Krivak & Co sa hrdo hlási k výroku „Právo je umenie dobra a spravodlivosti“. Je to jeden zo základných pilierov, na ktorom naša kancelária stojí. Spravodlivosť je základom práva. Je dôležité nezostať ľahostajný, zastať sa slabších a ctiť základné ľudské hodnoty.

 

Ak viete o podobnom prípade, ozvite sa nám. Radi Vám pomôžeme.

 

Krivak & Co


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like