Deň: 16. novembra 2018

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Pro Bono prípad Latinské slovo ius (právo) je odvodené od slova iustitia (spravodlivosť). Uvedené sme si v našej advokátskej kancelárii pripomenuli, keď nás požiadal o pomoc náš klient. Tvrdil, že starej panej  sa deje bezprávie. Chcel, aby sme pomohli, kým stará pani nepríde o všetky pozemky.   Nezaváhali sme, pretože sa jednalo o očividný…

Pozrieť viac
0