Mesiac: november 2018

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Čo priniesli nové pravidlá Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) prinieslo jednotné pravidlá ochrany osobných údajov v Európskej únii. V niektorých ohľadoch bola slovenská právna úprava pred prijatím Všeobecného nariadenia prísnejšia ako terajšia. Podľa nášho názoru však bola najmä kvalitatívne iná. Použijúc slová Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktoré uverejnil…

Pozrieť viac
0

Pro Bono prípad Latinské slovo ius (právo) je odvodené od slova iustitia (spravodlivosť). Uvedené sme si v našej advokátskej kancelárii pripomenuli, keď nás požiadal o pomoc náš klient. Tvrdil, že starej panej  sa deje bezprávie. Chcel, aby sme pomohli, kým stará pani nepríde o všetky pozemky.   Nezaváhali sme, pretože sa jednalo o očividný…

Pozrieť viac
0

Novela zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie predložil novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších právnych predpisov. Cieľom je zvýšenie transparentnosti, skrátenie viacerých lehôt, úprava zrozumiteľnosti a zjednodušenie zákona. Jedná sa o obsiahlu novelu, prostredníctvom ktorej ÚVO navrhlo 111 legislatívnych opatrení, niektoré konkrétne uvádzame ďalej.…

Pozrieť viac
0