Deň: 10. mája 2018

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Firemná kultúra – zodpovedné podnikanie a dobrá povesť Slovenské firmy pripisujú stále väčší dôraz na zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi. A dôvodom nie je len to, že štát dodržiavanie predpisov kontroluje a ich porušovanie sankcionuje. Dodržiavanie predpisov začína aj u nás patriť k firemnej kultúre a stáva sa podstatnou súčasťou zodpovedného podnikania a dobrej povesti jednotlivých…

Pozrieť viac
0