Čo mám robiť, keď som dovolil kamarátovi vziať si spotrebný úver na moje meno a on ho potom prestal splácať?

Čo mám robiť, keď som dovolil kamarátovi vziať si spotrebný úver na moje meno a on ho potom prestal splácať?

Ján  pomohol  kamarátovi  Otovi v núdzi tak, že mu založil účet v banke na svoje meno. Dal mu bankovú kartu a prístup k Internet bankingu. Oto si potom zmenil v Internet bankingu údaje tak, že všetky informácie chodili na jeho e-mailovú adresu a jeho telefónne číslo. Potom si takto Oto zobral spotrebný úver na Jánove meno. Banka to umožnila, pretože nevedela, že  Internet banking nepoužíva Ján, ale Oto. Ján sa o spotrebnom úvere dozvedel až vtedy, keď si Ján chcel zobrať hypotéku. Podľa výpisu z úverového registra mal Ján spotrebný úver vo výške 15 000 Eur a banka mu nemohla schváliť hypotéku vo výške, v akej ju Ján potreboval. Neskôr Oto prestal spotrebný úver splácať. Úver teraz musí splácať Ján, inak mu hrozí exekúcia, predčasná splatnosť hypotéky a zápis v registri neplatičov v rámci úverového registra. Aké má Ján možnosti?

Jánove možnosti sú veľmi limitované. Už pochopil, že dať Otovi údaje od Internet bankingu bola chyba. Banka dala úver Jánovi a Otovi by úver pravdepodobne nedala. Takže aj keby bol Oto ochotný prevziať záväzky zo spotrebného úveru na seba, banka s tým nemusí súhlasiť. Ján s Otom sa o to však môžu pokúsiť. Každopádne, nárok na to, aby to banka urobila, neexistuje. Banka konala v dobej viere, že úver dáva Jánovi a nie Otovi.

Ak Oto nebude môcť prevziať záväzky z úveru, potom sa môže Ján pokúsiť presvedčiť kamaráta, aby aspoň voči Jánovi uznal záväzok. Oto potvrdí, že mu Ján poskytol pôžičku vo výške Otom nesplateného spotrebného úveru, a že je Oto povinný ju splácať v rovnakých splátkach, v akých je splatný spotrebný úver, ktorý si vzal na Jánovo meno. Toto potvrdenie je potrebné spísať vo forme notárskej zápisnice o uznaní záväzku. Taká notárska zápisnica predstavuje exekučný titul, na základe ktorého je možné začať exekúciu bez predchádzajúcej žaloby.

Ak Oto naďalej nebude spotrebný úver banke splácať, potom môže Ján notársku zápisnicu použiť na začatie exekúcie voči Otovi. Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronicky. Za relatívne nízky poplatok to robí väčšina exekútorov. Ak má Oto stále zamestnanie, čo je ten lepší prípad, potom môže exekútor posielať zrážky z jeho mzdy na Jánov účet. Tak sa Jánovi vráti aspoň časť úveru, ktorý bude splácať za kamaráta Ota. Ak Oto v čase začatia exekúcie nebude mať zamestnanie, možno ho získa neskôr.

Každopádne, pri možnostiach popísaných vyššie bude veľa závisieť od čestnosti Ota, resp. od presvedčovacích schopností Jána.

Ak Oto nebude spolupracovať vôbec, môže voči nemu Ján podať návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní. To v prípade, ak má Ján dôkazy o tom, že úver skutočne spotreboval on. V upomínacom konaní sa platí poplatok vo výške 3 % zo žalovanej sumy a návrh sa aj v tomto prípade podáva elektronicky. Na to bude Ján potrebovať advokáta. Bohužiaľ, väčšina upomínacích konaní končí tak či tak na súde. Teda v riadnom súdnom konaní s pojednávaniami a dokazovaním. Aj  v tomto prípade by stačilo, aby Oto podal proti platobnému rozkazu odpor, ktorý dostatočne odôvodní. Napríklad uvedie, že prostriedky zo spotrebného úveru boli priateľskou výpomocou od Jána, teda dar, a že sa nikdy na vrátení týchto prostriedkov nedohodli. V ďalšom súdnom konaní bude potom potrebné dokázať, že to tak nebolo, že Ján o úvere nevedel, a že v žiadnom prípade nesúhlasil s tým, aby si Oto na jeho meno zobral spotrebný úver.


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like