Je lepšie online kúpený produkt vrátiť alebo reklamovať?

Je lepšie online kúpený produkt vrátiť alebo reklamovať?

Prečítala som si Váš minulotýždňový príspevok k možnostiam postupu, ak má podľa môjho názoru produkt kúpený online nedostatočnú kvalitu. Stalo sa mi niečo podobné. Kúpila som si produkt v e-shope, vyskúšala som ho a nefungoval správne. Vôbec mi nenapadlo, aby som v takom prípade produkt vrátila v 14-dňovej lehote. Automaticky som zareagovala tak, že produkt má vadu, tak je potrebné ho reklamovať. To som aj urobila a po 30 dňoch som od predajcu dostala odpoveď, že produkt vadný nie je. Keď som si prečítala Váš príspevok, uvedomila som si dve veci. Prvá je, že som asi mala produkt rovno vrátiť a nie ho reklamovať. A druhá vec je, že nemala by sa v prípade, ak v 14-dňovej lehote produkt reklamujem, 14-dňová lehota na vrátenie produktu prerušiť a potom pokračovať po vyriešení reklamácie?

Na otázku, či je lepšie pri kúpe online produktu, ktorý sa javí ako vadný, tento produkt v 14-dňovej lehote bez udania dôvodu vrátiť alebo ho reklamovať, je z právneho hľadiska jednoznačná odpoveď.

 

Určite je lepšie produkt vrátiť a využiť možnosť odstúpenia od zmluvy uzatvorenej online bez udania dôvodu. Ak dostatočne skoro zistíte, že tovar, ktorý ste si kúpili, má chybu, alebo nie je v poriadku, potom využite túto možnosť a tovar vráťte.

 

Z praktického hľadiska môže nastať situácia, kedy produkt, aj keď vadný, vrátiť v 14-dňovej lehote nechcete. Napríklad ste na produkt dlho čakali a momentálne ho urgentne potrebujete, pričom vada nebráni jeho užívaniu. Alebo taký tovar už nie je dostupný. Potom je naozaj na mieste Vaša otázka, či v prípade reklamovania online kúpeného produktu v 14-dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy, dôjde k prerušeniu tejto lehoty.

 

Odpoveď na túto otázku je, že k prerušeniu lehoty na odstúpenie od zmluvy nedochádza. 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej online je špeciálna lehota, ktorú upravuje zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatvorených online. Tento zákon a ani žiaden iný zákon nestanovuje, že pri reklamácii dochádza k prerušeniu plynutia 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej online. V tomto prípade platí, že ak zákon takúto možnosť neupravuje, nie je daná.

 

V zásade si ale myslíme, že to, že zákonodarca nezakotvil prerušenie plynutia 14-dňovej lehoty v prípade reklamácie tovaru v tejto lehote, je  správne. Jednak preto, že ak sa zákazník rozhodol v tejto lehote tovar nevrátiť, ale reklamovať, svoju voľbu už uskutočnil. A tiež preto, že ak by bolo prerušenie lehoty v zákone upravené, neprimerane by to zaťažilo predajcov. Museli by sledovať plynutie prerušenej lehoty a tiež by mohlo dochádzať aj k špekulatívnym reklamáciám s cieľom predĺžiť si lehotu na odstúpenie od zmluvy.

 

V súvislosti s reklamáciou produktu, ktorý si kúpil spotrebiteľ (fyzická osoba pre osobnú spotrebu a nie na podnikateľské účely), je užitočná informácia, ktorá nie je až taká notoricky známa, ako právo na odstúpenie od online uzatvorenej zmluvy v 14-dňovej lehote.

 

Ak spotrebiteľ reklamuje výrobok počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci reklamáciu vybaviť tak, že ju zamietne len na základe odborného posúdenia. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie je predávajúci povinný poskytnúť zákazníkovi najneskôr do 14-dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

Vo Vašom prípade Vám mal predajca najneskôr do 14 dní od zamietnutia Vašej reklamácie doručiť kópiu odborného posúdenia. Zákon o ochrane spotrebiteľa, z ktorého povinnosť doručiť odborné posúdenie vyplýva, nestanovuje špecifické práva spotrebiteľa pre prípad, ak si predajca túto povinnosť nesplnil. Domnievame sa však, že v takom prípade môžete požiadať o odborné posúdenie znalca sama a náklady na posúdenie môžete potom uplatňovať voči predajcovi.

 

Na záver ešte konštatovanie, že počas vykonávania odborného posúdenia neplynie záručná doba.

Zdieľajte!

0

You May Also Like