Deň: 23. marca 2022

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona, ktorým sa novelizuje Civilný mimosporový poriadok, Zákon o rodine a Zákon o súdnych úradníkoch. Nosnými bodmi novelizácie sú: úprava spôsobu prideľovania vecí sudcom v poručenskej agende, odstránenie výkladových nejasností a nejednotné postupy v aplikačnej praxi v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých, ustanovenie…

Pozrieť viac
0