Deň: 7. februára 2022

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Zriadenie centrálneho registra účtov. Návrh zákona reflektuje požiadavky Európskej únie na zriadenie centralizovaného automatizovaného mechanizmu, ktorý umožní oprávneným orgánom verejnej moci (napr. finančnej spravodajskej jednotke, orgánom činným v trestnom konaní, súdom v trestnom konaní či spravodajským službám) včasnú identifikáciu majiteľov a disponentov bankových účtov alebo platobných účtov, vrátane bezpečnostných schránok,…

Pozrieť viac
0