Deň: 22. októbra 2018

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Prezident podpísal vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch v znení neskorších právnych predpisov. V roku 2018 si pripomíname 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine, ktorou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného česko-slovenského štátu. Pri tejto…

Pozrieť viac
0

V Zbierke zákonov bola vyhlásená novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa odstraňujú výkladové problémy súvisiace so správou bytového domu. Ide o spresnenie výkladu v praxi, čo umožní efektívnejšiu správu bytového domu. Taktiež prináša účinnejšie mechanizmy kontroly orgánov spoločenstva alebo správcu domu…

Pozrieť viac
0