Deň: 30. júna 2018

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Zverejnené 09. 07. 2018 – 28. týždeň Schválená novela Autorského zákona Prezident SR podpísal novelu zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Novelou sa zavádza nová zákonná výnimka z autorského práva a práv súvisiacich  s autorským právom, ktorou sa zlepšuje dostupnosť diel pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté…

Pozrieť viac
0