„Bezdôvodne“ zablokovaný účet v banke

„Bezdôvodne“ zablokovaný účet v banke

Moja spoločnosť si založila účet v britskej internetovej banke. So službami som bol spokojný do času, kým boli na účet pripísané dve väčšie platby od klientov mojej spoločnosti. Vtedy banka účet zablokovala. Ja som sa však o tom dozvedel až o pár týždňov, keď sa mi nepodarilo z účtu poukázať platby, na ktoré čakali moji obchodní partneri. Účet bol nedostupný. Banku som okamžite kontaktoval, nepodarilo sa mi však zistiť nič iné, len že banka účet zablokovala, dôvod mi nepovedia a musím čakať, kým preveria, čo preveriť majú. Keďže je to internetová banka, komunikujú so mnou len online, kontaktovať telefonicky sa mi banku zatiaľ nepodarilo. Trvá to už desiaty deň. Obchodní partneri sú nervózni a ja ešte viac, pretože neviem, čo mám robiť. Aké sú možnosti postupu? Môže sa takto banka správať?

Nový typ finančných inštitúcií zameraný najmä na poskytovanie služieb internetového bankovníctva má viacero výhod. Finančno-technologické maximálne platformy alebo neobanky ponúkajú otvorenie účtu na „pár klikov“. Nikam nemusíte chodiť, účet si otvoríte z pohodlia domova, absolvujete video call a pošlete pár skenov rôznych dokumentov. Fin-tech bankovanie ale má aj svoje nevýhody. Podľa našich skúseností k nim môžu patriť aj také situácie, akú práve zažívate Vy.

 

Problém spočíva v tom, že novodobé internetové banky v snahe šetriť ľudské zdroje, často využívajú viac automatizovaných systémov. Patria sem napríklad aj technologické postupy pracujúce s vopred definovanými algoritmami na zachytávanie podozrivých transakcií. Banka definuje určité parametre, pri ktorých systém vyhodnotí transakciu ako podozrivú a účet zablokuje. Kým v bežnej banke by pred blokáciou účtu pravdepodobne transakciu vyhodnotil človek, ktorý by zvážil možno viac aspektov ako automat, prípadne by klientovi zatelefonoval a overil by dôvod podozrivej transakcie, v neobanke sa to tak nedeje.

 

Pravidlá ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré musia banky dodržiavať, sú prísne. Preto je pre banky často akceptovateľnejšie prísť o klienta pre bezdôvodné zablokovanie účtu, ako čeliť vysokej pokute za nedostatočné odchytávanie podozrivých transakcií.

 

Čo teda môžete robiť? Bohužiaľ, nič zásadné. Banka má na zmrazenie účtu v drvivej väčšine prípadov právo. Právo blokovať účet v prípade, ak vyhodnotí transakciu za podozrivú, má finančná inštitúcia zakotvené v obchodných podmienkach a toto právo vyplýva aj z európskej legislatívy. Fakt je, že banka by Vás mala o dôvode blokácie v primeranej dobe informovať a v primeranej dobe by sa mala aj rozhodnúť, či Vám účet odblokuje a umožní Vám ho ďalej používať, alebo či Vám zmluvu vypovie. Aj na vypovedanie zmluvy o bežnom účte má banka obvykle v zmysle obchodných podmienok právo vždy a bez udania dôvodu. Lehoty na informovanie o dôvode blokácie alebo lehoty na doručenie výpovede zmluvy sú uvedené v obchodných podmienkach alebo vyplývajú z národnej legislatívy.

 

Odporúčame Vám však čo najskôr napísať banke sťažnosť a doručiť ju cestou obvyklou pre podávanie sťažností. Pri internetovej banke to bude väčšinou na stránke uvedená e-mailová adresa určená na tento účel. V sťažnosti v prvom rade opíšte Vašu situáciu. Teda, kedy ste sa dozvedeli o blokácii účtu a akým spôsobom a ako dlho sa snažíte dozvedieť od banky o dôvode blokácie a o ďalších krokoch banky. Dôležité je uviesť, aké komplikácie Vám táto situácia spôsobuje. Teda, že nemôžete poukázať peniaze obchodným partnerom a prípadne, že Vám hrozia z ich strany sankcie za porušenie zmluvy. Môžete spomenúť aj Vaše právo obrátiť sa na finančného ombudsmana. Často pomôže aj to, že sťažnosť napíše vo Vašom mene advokát.

 

Po napísaní sťažnosti môže prísť výsledok relatívne rýchlo. Nemajte však príliš veľké očakávania. Ani potom sa nemusíte o dôvode blokácie účtu dozvedieť. Výsledok môže byť len to, že Vám banka umožní peniaze si previesť na iný účet a účet Vám zatvorí. Je to jednoducho daň za rýchlu dobu, rýchle bankovanie a automatizované procesy.

Zdieľajte!

0

You May Also Like