Kladieme dôraz na našu spoločenskú zodpovednosť

Kladieme dôraz na našu spoločenskú zodpovednosť

My v Krivak & Co vnímame dôležitosť postavenia právničiek, právnikov, advokátok a advokátov v spoločnosti a kladieme dôraz na našu spoločenskú zodpovednosť. Okrem každodennej práce pre klientov a klientky sa snažíme byť prínosom aj pre širšie spoločenstvo, a to  najmä v témach spravodlivosti a ľudských práv vrátane rovnosti a nediskriminácie. Aj preto sa v týchto oblastiach snažíme vytvárať priestor pre dialóg a povzbudzovať k angažovanosti aj iných.

 

Koncom apríla sme zorganizovali jedinečnú prednášku, kde Benjamin D. Reese, Jr. predstavil koncept neuvedomovanej predpojatosti (unconcsious, resp. implicit bias), priblížil jej vznik a vývoj v ranom detstve a dospelosti a poukázal na výskumy, ktoré potvrdzujú vplyv tohto fenoménu na naše konanie a rozhodovanie v profesionálnej sfére.

 

V podnikaní, zdravotnej starostlivosti, vzdelávaní, zamestnaní, médiách či v iných oblastiach vychádza náš výber a rozhodovanie tak z vedomých a zámerných, ako aj z mimovoľných a neuvedomovaných pohnútok. Aj keď sa neuvedomovaná predpojatosť líši od vedomej a úmyselnej diskriminácie, môže mať výrazný vplyv na naše každodenné rozhodnutia a snahu o budovanie nestranných a spravodlivých inštitúcií. Aj preto je podľa nás dôležité o koncepte neuvedomovanej predpojatosti vedieť viac a vedome a programovo s ním pracovať.

 

Prednášky sa zúčastnili profesionálky a profesionáli z rôznorodých prostredí – od firemného, akademického a mimovládneho sektora až po zástupkyne a zástupcov štátnych orgánov a verejných inštitúcií, napríklad verejného ochrancu práv či Štátnej školskej inšpekcie.  Svojou prítomnosťou nás poctili aj reprezentantky zastupiteľstiev iných krajín. Mimoriadne zaujímavá prednáška rozprúdila medzi zúčastnenými veľmi podnetnú diskusiu.

 

——————
Dr. Reese je medzinárodne uznávaný klinický psychológ a prezident globálnej konzultačnej firmy BenReese, LLC so sídlom v USA, ktorá sa venuje poradenstvu v otázkach rozmanitosti, rovnosti a inklúzie. Pôsobí aj ako mimoriadny profesor na katedre psychiatrie a behaviorálnych vied Fakulty medicíny Dukeovej univerzity (USA), ako poradca, lektor a výkonný kouč vo verejnoprospešnej poradenskej spoločnosti pre rozmanitosť, rovnosť a inklúziu DiversityScience (USA) a ako senior konzultant v poradensko-konzultačnej spoločnosti Halpin so sídlom v Londýne. Je bývalým viceprezidentom pre inštitucionálnu rovnosť a riaditeľom pre rozmanitosť na Dukeovej univerzite a v organizácii Duke University Health System. Má viac než 50 rokov skúseností v oblasti výskumu neuvedomovanej predpojatosti, systémového a inštitucionalizovaného rasizmu a stratégií na podporu rozmanitosti, rovnosti a inklúzie v USA, ako aj na medzinárodnej úrovni.


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like