Obchodný podiel nadobudnutý pred vznikom BSM a jeho transformácia na akcie počas trvania BSM

Obchodný podiel nadobudnutý pred vznikom BSM a jeho transformácia na akcie počas trvania BSM

Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným som nadobudla pred uzatvorením manželstva. Počas trvania manželstva však spoločnosť zmenila právnu formu na akciovú spoločnosť. Môj obchodný podiel, predtým predstavujúci 50 % v spoločnosti, nahradilo 50 akcií, každá v menovitej hodnote 1 000 EUR. Po zmene právnej formy zodpovedajú akcie naďalej 50% podielu na riadení a zisku akciovej spoločnosti. Po rozvode nášho manželstva začal bývalý manžel tvrdiť, že mu mám vyplatiť polovicu trhovej hodnoty akcií, pretože som ich nadobudla počas trvania manželstva. Tvrdí, že tieto akcie patria do BSM. Je to naozaj tak?

Myslíme si, že pokiaľ pri zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť nedošlo k zvýšeniu základného imaniaVy ste neupísali nové akcie, potom tie akcie, ktoré nahradili Váš pôvodný obchodný podiel, sa jednoznačne nestali súčasťou BSM.

 

Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným ste vlastnili už pred uzatvorením manželstva. Bol to Váš výlučný majetok, ktorý sa uzatvorením manželstva nestal súčasťou BSM. Podľa § 143 Občianskeho zákonníka platí, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je len to, čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

 

Fakt, že počas trvania manželstva ste nadobudli akcie v akciovej spoločnosti môže zvádzať k posudzovaniu tejto skutočnosti ako nadobudnutia majetku patriaceho do BSM.

 

Ak však nedošlo k zvýšeniu základného imania pri zmene právnej formy spoločnosti a Vy ste v tejto súvislosti neupísali nové akcie, potom nešlo o nadobudnutie nového majetku. Tak obchodný podiel spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj akcie akciovej spoločnosti, sú vyjadrením majetkovej účasti spoločníka alebo akcionára v tejto spoločnosti. Ak sa obchodný podiel zmení na akcie, nejde o nadobudnutie nového majetku. Ide len o transformáciu pôvodnej formy určitého majetku na novú formu majetku.

 

Ako sme spomínali, situácia by bola iná, ak pri zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť došlo k zvýšeniu základného imania upísaním nových akcií. Napríklad, pôvodné základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným bolo 10 000 eur a Váš 50 % obchodný podiel zodpovedal vkladu do spoločnosti vo výške 5 000 eur. Po transformácii spoločnosti sa zvýšilo základné imanie upísaním nových akcií z 10 000 eur na 100 000 eur, pričom Vy stále máte  50 % podiel v spoločnosti a vlastníte 50 akcií s nominálnou hodnotou každej 1 000 eur. Došlo k upísaniu nových akcií, nadobudli ste 45 nových akcií v nominálnej hodnote 45 000 eur. Ak by nedošlo k zvýšeniu základného imania, Váš pôvodný obchodný podiel by sa len transformoval na akcie v nominálnej hodnote 5 000 eur.

 

Príklad uvedený vyššie sme použili preto, aby sme vysvetlili, že pri zvýšení základného imania pri transformácii je situácia iná. 45 nových akcií upísaných pri zmene právnej formy spoločnosti, pri ktorej došlo zároveň k zvýšeniu základného imania, by do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patriť v zásade malo. Ide o nový majetok nadobudnutý jedným z manželov za trvania manželstva. Aj v takom prípade je však dôležité, koho peniaze boli na upísanie nových akcií použité. Ak viete preukázať, že to boli Vaše peniaze, ktoré ste nadobudli pred uzatvorením manželstva, alebo peniaze, ktoré ste získali počas trvania manželstva darom alebo dedením, potom by akcie mali byť považované za Vaše výlučné vlastníctvo.

 

Ak by peniaze použité na upísanie nových akcií nepochádzali z daru, dedičstva alebo spred uzavretia manželstva, potom by akcie do BSM patrili a mali by sa vyporiadať spolu s ostatnými aktívami a pasívami BSM podľa všeobecných pravidiel vyporiadania BSM.

Zdieľajte!

0

You May Also Like