Deň: 14. júna 2021

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Pracoval som u zamestnávateľa na základe dohody o vykonaní práce, ktorá bola uzatvorená do času, kým nedôjde k vyčerpaniu 350 hodín v rámci kalendárneho roka. V máji som odpracoval o päť hodín viac ako 350 hodín. Zamestnávateľ si to nevšimol, odmenu za vykonanú prácu mi uhradil. V júni som v práci pre zamestnávateľa pokračoval ďalej, môj nadriadený mi prideľoval prácu a ja som robil to, čo predtým …

Pozrieť viac
0