Kedy nesie prevádzkovateľ zodpovednosť za škodu na odložených veciach (v čakárni)?

Kedy nesie prevádzkovateľ zodpovednosť za škodu na odložených veciach (v čakárni)?

Prevádzkovateľ poskytuje službu v prevádzke, ktorej súčasťou je čakáreň. Zákazníčka si nechala v  tejto čakárni, ktorá sa nezamyká, kabelku a vošla do  miestnosti, v ktorej prevádzkovateľ poskytuje službu. Zákazníčka po poskytnutí služby svoju kabelku v čakárni nenašla. Mala v nej mobil, kľúče od auta, rôzne doklady a preukazy. Nárokuje si od prevádzkovateľa náhradu škody. Prevádzkovateľ si myslí, že zákazníčka nárok na náhradu škody nemá. Prevádzkovateľ pred prvým poskytnutím služby svojim zákazníkom vždy povie, aby si osobné veci brali so sebou do miestnosti, kde prebieha poskytovanie služby. Prevádzkovateľ chce vedieť, či poškodenej zákazníčke vzniká nárok na náhradu škody.

Podľa nášho názoru zákazníčke v tomto prípade nevzniká nárok na náhradu škody. Prevádzkovateľ požiadal svojich zákazníkov, aby si veci brali vždy so sebou do tej miestnosti, kde sa im práve poskytuje služba, alebo kde čakajú na jej poskytnutie.  Ani v prípade, ak by prevádzkovateľ umiestnil do čakárne vešiak a zákazníčka by si na tento vešiak zavesila svoju kabelku, nárok na náhradu škody, v prípade jej straty, by nevznikol. Čakáreň nie je miestom, kde sa obvykle odkladá kabelka. V čakárni sa obvykle nechávajú napr. kabáty alebo dáždniky. Miesto na  odloženie veci je obvyklé miesto, kde sa určité veci odkladajú – napríklad skriňa na zavesenie kabátov v predsieni kancelárie. Miesto na odloženie veci môže tiež vyplynúť z konkrétneho charakteru miesta a zariadenia umiestneného v priestore prevádzkovateľom – napríklad stojan na bicykle v garáži obchodného centra.  Aj v prípade, ak by si zákazník odložil vec na obvyklé alebo na to určené miesto, nemusí prevádzkovateľ niesť zodpovednosť za poškodenie/stratu takejto veci, ak jeho zodpovednosť vylučujú ďalšie okolnosti, ako sú napr. nepredvídateľné prírodné javy.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľajte!

0

You May Also Like