Zverejnené v Zbierke zákonov v júni 2020

Zverejnené v Zbierke zákonov v júni 2020

Vyhlásené v Zbierka zákonov dňa 17.06.2020 – 25. týždeň

155/2020

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

Schválené: 9.6.2020                                                                           Platnosť: 17.6.2020                                                                   Účinnosť: 17.6.2020


156/2020

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Schválené: 9.6.2020                                                                           Platnosť: 17.6.2020                                                                   Účinnosť: 17.6.2020


157/2020

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Schválené: 9.6.2020                                                                           Platnosť: 17.6.2020                                                                    Účinnosť: 17.6.2020


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like