Deň: 7. marca 2022

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Zmeny v ukladaní sankcií za správne delikty vo verejnom obstarávaní. Navrhovaná novela prináša posun pri ukladaní pokút za správne delikty podľa § 182 ods. 1. zákona o verejnom obstarávaní. Takýmito deliktmi sú: vyhnutie sa povinnosti uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa zákona, spôsobom alebo postupom ustanoveným zákonom, nedodržanie kritérií na…

Pozrieť viac
0