Deň: 6. septembra 2022

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Založenie spoločnosti s ručením obmedzením cez formulár Nový paragraf 110a prináša do Obchodného zákonníka zjednodušený spôsob založenia spoločnosti s ručením obmedzením prostredníctvom vzoru spoločenskej zmluvy. Na tento účel sa plánuje zaviesť tiež  interaktívny sprievodca cez jednotlivé kroky prípravy takejto spoločenskej zmluvy a následne zavedenie elektronickej služby obchodného registra na zápis údajov do…

Pozrieť viac
0