Deň: 5. júla 2021

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Novela Zákona o bankách Návrhom zákona sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi, ktorej hlavným cieľom je harmonizovať právny rámec krytých dlhopisov, ktoré musia spĺňať určité štrukturálne požiadavky.   Novela prináša rozšírenie okruhu aktív, ktoré… Pozrieť viac
0