Deň: 13. februára 2022

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Orgán príslušný na riešenie krízových situácií centrálnych protistrán. Novelou zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu sa navrhuje určiť orgán, ktorý bude príslušný na uplatňovanie nástrojov riešenia krízových situácií centrálnych protistrán a zároveň oprávnený vykonávať právomoci riešiť krízové situácie stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 2021/23. Týmto orgánom je…

Pozrieť viac
0