Právnická kancelária Krivak & Co vrátila ocenenie Právnická firma roka

Právnická kancelária Krivak & Co vrátila ocenenie Právnická firma roka

Vo štvrtok 25. apríla 2024 získala advokátska kancelária Krivak & Co už po piatykrát prestížnu cenu Právnická firma roka, a to v kategórii Pro Bono & CSR. „Hoci nás cena veľmi potešila, vrátili sme ju. Ozvalo sa nám mnoho ľudí a pýtalo sa, prečo sa tak stalo. Vrátenie ceny nie je protestom proti organizátorom ani ich podporovateľom. Cenu sme vrátili ako prejav nesúhlasu s tým, čo sa dnes v spoločnosti najmä zásluhou vládnej moci deje, a ako apel na právnický a osobitne advokátsky stav, aby sa tomuto dianiu nečinne neprizeral,“ vysvetľuje zakladateľ advokátskej kancelárie Krivak & Co JUDr. Martin Krivák. 

 

„Nie je nám jedno, ako vládna moc decimuje a stigmatizuje občiansku spoločnosť, s ktorou ako právnici a právničky v prípadoch Pro Bono spolupracujeme. Nie je nám jedno, že vládna moc systematicky rozvracia právny štát. Že atakuje súdy, súdnu radu a sudcovský stav, prokuratúru, prokurátorov a prokurátorky. Že bezohľadne presadzuje svoje mocenské záujmy, valcuje všetko, čo jej príde do cesty, likviduje demokratické inštitúcie a hrubou silou nás vzďaľuje od spravodlivého a demokratického spoločenstva,“ zhŕňa Martin Krivák. 

 

Ocenenie Právnická firma roka je najprestížnejším a najrelevantnejším hodnotením tohto druhu na Slovensku. Udeľuje sa v asi dvadsiatke kategórií. Ocenenie Pro Bono & CSR vníma advokátska kancelária Krivak & Co, ako kancelária, ktorá veľkú časť svojho času a zdrojov venuje občianskemu sektoru a ochrane demokratických hodnôt, ako veľké uznanie. Kancelária v uplynulých rokoch napríklad poskytovala pomoc a poradenstvo mimovládnym organizáciám a neformálnym iniciatívam pri presadzovaní ľudských práv. Angažovanosť v oblasti ochrany demokracie považuje za veľmi dôležitú a pre spoločnosť a vyrovnanie šancí v nej za nevyhnutnú. 

 

Martin Krivák, ako dlhoročný advokát, apeluje najmä dovnútra advokátskeho stavu: „Staršia aj novodobá história, naša vlastná pamäť, ale aj nemilosrdná súčasnosť nás učia, o čo prídeme, ak právny štát nezachránime. Tam, kde neexistuje sloboda, právna istota, demokracia a spravodlivosť, sa nedá študovať, pracovať, podnikať, slobodne tvoriť, voľne dýchať a ani spokojne žiť.“ 

 

Podľa Martina Kriváka je súčasťou DNA celej kancelárie presvedčenie, že je povinnosťou právnikov a právničiek chrániť pravdu a spravodlivosť a aktívne bojovať za ich záchranu, ak sú v ohrození. „Z titulu nášho vzdelania, sociálneho aj ekonomického postavenia, zručností a možností máme ako osoby reprezentujúce právnický a osobitne advokátsky stav nielen možnosť, ale aj povinnosť nebyť ticho a nečakať, kam až to zájde,“ dodáva. Neprevzatím ceny chcel pripomenúť právnikom a právničkám reprezentujúcim slobodný advokátsky stav, že to, v akej krajine budeme žiť, je našou spoločnou zodpovednosťou. „Ničnerobenie a pasivita nás všetkých môžu obrať nielen o slobodu, ale aj o vzácny čas, ktorý nám nikto nikdy nevráti,“ uzatvára. 

Zdieľajte!

0

You May Also Like