Čo hrozí futbalistom za hryzenie protihráčov na ihrisku?

Čo hrozí futbalistom za hryzenie protihráčov na ihrisku?

Tento týždeň odohral Slovan Bratislava zápas prvého predkola Ligy majstrov s luxemburským FC Swift Hesperange. Viac ako remíza však zarezonovalo uhryznutie hráča Nega Ekofa Jurajom Kuckom.

 

Aké sú vlastne v tomto prípade pravidlá a čo hrozí hráčovi, ktorý sa takto správa na ihrisku?

 

Prvým krokom je vyvodenie zodpovednosti v rámci samotného zápasu rozhodcom, ktorý v tomto prípade previnilcovi udelil červenú kartu. Následne, vzhľadom na skutočnosť, že Liga majstrov sa hrá pod záštitou UEFA, použije sa Disciplinárny poriadok UEFA, ktorý v článku 15 (Nevhodné správanie hráčov a funkcionárov) stanovuje nasledovné sankcie, ktoré môžu byť kombinované aj s peňažnou pokutou:

 

  1. pozastavenie činnosti na jeden zápas alebo konkrétne obdobie za hrubosť;
  2. pozastavenie činnosti na dva zápasy alebo konkrétne obdobie za závažnú hrubosť;
  3. pozastavenie činnosti na tri zápasy alebo konkrétne obdobie za napadnutie iného hráča alebo osoby prítomnej na zápase;
  4. pozastavenie činnosti na päť zápasov alebo konkrétne obdobie za závažné napadnutie;

 

Keď vychádzame z možností, ktoré má Disciplinárna komisia UEFA k dispozícii podľa Disciplinárneho poriadku UEFA, do úvahy prichádza tzv. stopka pre Juraja Kucku na dva až päť zápasov. Záleží len na členoch Disciplinárnej komisie, ako prísne uhryznutie posúdia.

 

Z minulosti je známy prípad Luisa Suáreza, ktorý bol sankcionovaný za uhryznutie protihráča vo Svetovom pohári FIFA pokutou vo výške 66.000 libier, pozastavením činnosti na 9 zápasov a zákazom vstupu na akýkoľvek štadión po dobu štyroch mesiacov. V uvedenom prípade však už išlo o tretí incident podobného druhu, o ktorom rozhodovala Disciplinárna komisia FIFA, takže podobného rozhodnutia sa fanúšikovia Slovana báť nemusia.

 

Čo hrozí hráčom, ktorí uhryznú protihráča v domácej súťaži?

V zápasoch pod záštitou Slovenského futbalového zväzu v porovnateľných prípadoch zasadá Disciplinárna komisia. Tá môže na základe Článku 49 Disciplinárneho poriadku SFZ hráčovi, ktorý sa dopustí telesného napadnutia uhryznutím, ktorým nedošlo ku zraneniu napadnutého, pozastaviť výkon športovej činnosti na 2 týždne až 6 mesiacov, prípadne udeliť pokutu alebo inú sankciu podľa Disciplinárneho poriadku SFZ. Ak by však po uhryznutí došlo k zraneniu protihráča, sankcia pozastavenia výkonu športovej činnosti sa môže vyšplhať až na 36 mesiacov.

 

Z vyššie uvedeného je jasné, že stopku alebo pokutu hráči nedostanú na ľubovoľné časové obdobie alebo v ľubovoľnej výške. Okrem konkrétnych pravidiel existuje aj zaužívaná rozhodovacia prax, a tak je možné sa voči rozhodnutiu, ktoré sa javí ako nespravodlivé brániť podaním odvolania. V takomto prípade hráčovi môže pomôcť rada právneho experta a odporúčame aj zastúpenie advokátom.

 

Mgr. Martin Pečimon

Zdieľajte!

0

About Mgr. Martin Pečimon

Advokát z AK Krivak & Co.

    You May Also Like