Ako si vybrať advokátsku kanceláriu?

Ako si vybrať advokátsku kanceláriu?

Výber vhodnej advokátskej kancelárie je dôležitým krokom pri riešení právnych záležitostí. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní.

 

Veľkosť a personálne zloženie kancelárie:

Pozrite si webovú stránku kancelárie, prípadne iný zdroj, a presvedčte sa, kto v skutočnosti za advokátskou kanceláriou stojí. Kancelária strednej veľkosti zložená prevažne z expertov, expertiek a skúsených advokátov a advokátok vám zabezpečí osobný prístup aj potrebnú expertízu a profesionalitu.

 

Poskytované služby:

Zistite, v akých oblastiach kancelária poskytuje služby. Najmä jej konkrétni experti a expertky. Samostatný advokát nedokáže byť špecialistom v mnohých právnych oblastiach. Kancelária s viacerými kvalitnými právnikmi, právničkami, advokátmi a advokátkami však môže poskytnúť komplexné a prierezové právne služby a nájsť riešenia aj pre zložité a náročné právne otázky. Vyberte si takú kanceláriu, ktorá má skúsenosti najmä s právnymi otázkami, ktoré sú pre vás relevantné.

 

História a minulé úspechy:

Skúmajte históriu kancelárie a jej zástupcov a zástupkýň. Aký je ich úspech v predchádzajúcich prípadoch? Kancelária, ktorá je na trhu etablovaná dlhé roky,  predstavuje spoľahlivého partnera, ktorého profesionalitu preveril čas. Pozrite si zverejnené informácie o riešených prípadoch a úspechoch či referencie na webovej stránke kancelárie.

 

Kvalifikácia a skúsenosti:

Zistite, či právnici a právničky v kancelárii majú potrebné kvalifikácie a skúsenosti pre prácu v danej oblasti. Overte si ich odborné zázemie, certifikácie, špecializované kurzy a kariérny príbeh.

 

Komunikácia a osobný prístup:

Je dôležité, aby advokátska kancelária bola pre vás dostupná a vedela efektívne komunikovať. Profesionalita a angažovanosť od prvého telefonátu či e-mailu je dobrým znamením. Overte si, či vám poskytnú primeranú pozornosť, osobný prístup a či sú schopní komunikovať jasne, vecne a transparentne.

 

Finančné otázky:

Diskutujte o finančných otázkach, vrátane poplatkov, času a fakturácie. Ujasnite si, ako sú účtované poplatky a aké sú predpokladané náklady na riešenie vášho prípadu. Ak nie sú podmienky odmeny advokátskej kancelárie jasné a transparentné, radšej ruky preč.

 

Hodnoty a etické zakotvenie:

Uistite sa, že advokátska kancelária dodržiava pravidlá pre výkon advokácie a etické normy. Overte si, aké hodnoty sú pre kanceláriu dôležité. Viac vám môže napovedať napríklad jej PRO BONO program či spoločenská angažovanosť.

 

Prvá konzultácia:

Niektoré advokátske kancelárie ponúkajú bezplatné prvé konzultácie. Využite túto príležitosť na osobné stretnutie. Získate lepší pohľad o ich  prístupe a  odbornosti.

 

Pamätajte, že výber advokátskej kancelárie je dôležité rozhodnutie a vyžaduje si dostatok času. Pri výbere vám pomôže, keď budete hneď na začiatku jasne komunikovať vaše očakávania a potreby. Aj z reakcií na ne usúdite, či je oslovená kancelária tá pravá.

Zdieľajte!

0

You May Also Like