Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

V Zbierke zákonov bola vyhlásená novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa odstraňujú výkladové problémy súvisiace so správou bytového domu. Ide o spresnenie výkladu v praxi, čo umožní efektívnejšiu správu bytového domu. Taktiež prináša účinnejšie mechanizmy kontroly orgánov spoločenstva alebo správcu domu a zavádza nové práva a povinnosti týchto subjektov.

Schválené: 13. 09. 2018                                                                                  Platné: 11. 10. 2018                                                                                 Účinné: 01. 11. 2018

Zdieľajte!

0

You May Also Like