Spolupráca s Trnavskou univerzitou v Trnave

Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo uzavrieť spoluprácu s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, ktorej hlavnou náplňou bude podpora študentov práva pri klinickom právnickom vzdelávaní počas rokov 2023 a 2024.

 

Študenti budú mať okrem iného aj možnosť prostredníctvom našej webovej stránky publikovať svoje články na aktuálne témy z právneho sveta.

 

Cieľom klinického právneho vzdelávania je, aby študent získal ešte počas štúdia praktické právnické skúsenosti a zručnosti, a tým tak prehĺbil svoje teoretické vedomosti.

 

 

Zdieľajte!

Spolupráca s Trnavskou univerzitou v Trnave

0

You May Also Like