Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 01. júna 2023

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 01. júna 2023

S účinnosťou od 1. júna 2023 sa mení Zákonník práce. Menia sa najmä ustanovenia týkajúce sa príplatkov za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska a tiež príplatkov za prácu v neštandardnom pracovnom čase.

 

Hlavným cieľom zákonodarcu bolo najmä zmeniť určovanie výšky príplatkov ku mzde, ktoré boli v minulosti zákonom č. 294/2020 Z. z. stanovené ako pevné sumy, a tak nemali možnosť reflektovať na dynamický vývoj inflácie ako aj každoročný nárast výšky minimálnej mzdy. Takáto korekcia je nie len vítaná, ale v dnešných ťažkých časoch aj nevyhnutná na udržanie atraktívnosti príplatkov ku mzde.

 

Pracovná pohotovosť

Predchádzajúca právna úprava priznávala zamestnancovi nárok na náhradu najmenej v sume 0,72 eura za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska. Po novom, má zamestnanec za každú hodinu nárok na náhradu najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu počas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska. V roku 2023 výška hodinovej minimálnej mzdy predstavuje 4,023 eura a teda nárok na náhradu za pracovnú pohotovosť bude v sume 0,8046 eura za hodinu. Keďže minimálna mzda každým rokom rastie, zamestnanec tak bude mať každoročne nárok na vyššiu náhradu.

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu

Čo sa týka mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, zatiaľ čo predchádzajúca právna úprava priznávala zamestnancovi za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura popri dosiahnutej mzde, nová právna úprava priznáva zamestnancovi za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, čo pri výške minimálnej hodinovej mzdy pre rok 2023 predstavuje mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 2,0115 eur za hodinu. Rovnakou korekciou prešla aj úprava mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu, v zmysle ktorej má zamestnanec nárok za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Tým sa zvýšil nárok za prácu v nedeľu z pôvodnej sumy 3,58 eura na novú 4,023 eura.

 

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Zamestnancom za každú hodinu nočnej práce pôvodná právna úprava priznávala mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,43 eura a zamestnancom vykonávajúcim rizikovú prácu, mzdové zvýhodnenie vo výške 1,79 eura. Od 1. júna 2023 majú zamestnanci nárok na zvýhodnenie najmenej v sume 40 % a 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, čo predstavuje pri minimálnej mzde na rok 2023 sumu 1,6092 eura za hodinu a pri rizikovej práci sumu 2,0115 eur za hodinu.

 

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Pri sťaženom výkone práce zákonodarca upravil mzdovú kompenzáciu z pôvodných 0,72 eura na najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, čo predstavuje 0,8046 eura za hodinu.

 

Novela sa dotkla aj ustanovení týkajúcich sa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, kde zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu. Z pôvodných 3,58 eura sa tak suma za prácu vo sviatok zvýšila na 4,023 eur za hodinu.

Zdieľajte!

0

You May Also Like