Zákaz výpovede zdravotne postihnutému zamestnancovi po novom

Zákaz výpovede zdravotne postihnutému zamestnancovi po novom

Legislatívnym návrhom sa dopĺňa paragraf 66 zákonníka práce, ktorý pojednáva o podmienkach výpovede zo strany zamestnávateľa zamestnancovi so zdravotným postihnutím. Ak nejde o výpoveď z dôvodu zrušenia či premiestnenia zamestnanca, výpoveď danú z dôvodov, pre ktoré by bolo možné so zamestnancom skončiť pracovný pomer okamžite alebo pre viaceré menej závažné porušenia pracovnej disciplíny, môže byť daná takémuto zamestnancovi výpoveď až po jej odsúhlasení úradom práce.

V praxi sa toto ustanovenie paradoxne ukázalo ako prekážka pre založenie pracovného pomeru s osobou so zdravotným postihnutím z dôvodu obáv zo zdĺhavého procesu ukončenia pracovného pomeru. Zákon totiž úradu práce určuje až 30-dňovú lehotu na rozhodnutie o výpovedi. Nie je isté, či úrad súhlas udelí a ak ho aj udelí, výpovedná doba začne plynúť až po doručení písomnej výpovede zamestnávateľom.

Navrhuje sa skrátenie lehoty na rozhodnutie úradu práce z 30 dní na 7 dní a tiež zavedenie fikcie pozitívneho stanoviska úradu práce k výpovedi pre prípad nedodržania novej, 7-dňovej lehoty.


Zdieľajte!

0

You May Also Like