Zmeny v legislatívnom procese v novembri 2019

Zmeny v legislatívnom procese v novembri 2019

391/2019

Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Sone GABORČÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))

 

Z Dôvodovej správy:

Cieľom je odstrániť znevýhodnenia nastávajúce v aplikačnej praxi, s ktorými sa na dennej báze stretávajú najmä fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím trpiace autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, príp. rodičia týchto osôb.

Zmeny nastali v určení percentuálnej miere funkčnej poruchy pri poruchách psychického vývoja detí, pervazívnych vývinových poruchách (autizmus), pričom bol doplnený Aspergerov syndróm ako komplexná porucha.

 

Schválený : 18. október 2019                      Platnosť: 21. novembra 2019                      Účinnosť: 01. júl 2020


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like