Krivak & Co

Právo obchodných spoločností

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Radi sa staneme „domácim lekárom“ Vašej firmy

Radíme klientom pri podnikaní a sme im k dispozícii pre riešenie každodenných aj výnimočných právnych problémov. Patrí sem úprava zmluvných vzťahov, vnútro-firemné záležitosti, vzťah k štátnym orgánom.

Pomáhame pri procesoch verejného obstarávania a plníme funkciu oprávnenej osoby podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora. V spolupráci s daňovými odborníkmi a audítormi vieme nájsť riešenie akýchkoľvek problémov.

Zaistíme tiež súlad Vašej spoločnosti s právnymi predpismi, ktoré sa na ňu vzťahujú. Aktuálne je to najmä oblasť GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), AML (Boj proti praniu špinavých peňazí v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu), RPVS (registrácia firiem obchodujúcich so štátom v Registri partnerov verejného sektora) a Transfer pricing (dokumentácia pokrývajúca transakcie medzi závislými osobami).

Zabezpečíme sídlo pre Vašu firmu s adresou v Bratislave – Starom Meste a s tým spojené služby, najmä správu elektronickej schránky a preberanie listových zásielok.