Krivak & Co

Mediálne právo

MEDIÁLNE PRÁVO

Mediálne právo

V oblasti mediálneho práva poskytujeme klientom a klientkam poradenstvo v oblastiach ako napríklad uzatváranie zmlúv a riešenie vzťahov medzi autormi a vydavateľmi či prevádzkovateľmi médií.

Máme skúsenosti s uzatváraním licenčných a autorských zmlúv a riešením vzťahov medzi médiami a poskytovateľmi súvisiacich služieb. Klientov a klientky zastupujeme aj v konaniach o ochranu dobrej povesti právnickej osoby.

Radi klientov a klientky zastúpime v konaniach s kolektívnymi správcami práv (LITA, SOZA, SLOVGRAM, OZIS, SAPA a iné) a poskytneme právnu podporu v oblasti regulácie reklamy, televízneho a rozhlasového vysielania.

Naši právnici a právničky poskytujú poradenstvo ohľadom všetkých regulačných a licenčných aspektov platných zákonov a predpisov o médiách.