Krivak & Co

Mediálne právo

MEDIÁLNE PRÁVO

Mediálne právo

V oblasti mediálneho práva poskytujeme klientom poradenstvo v oblastiach ako sú napríklad uzatváranie zmlúv a riešenie vzťahov medzi autormi a vydavateľmi či prevádzkovateľmi médií.

Máme skúsenosti s uzatváraním licenčných a autorských zmlúv a riešením vzťahov medzi médiami a poskytovateľmi súvisiacich služieb. Klientov zastupujeme aj v konaniach o ochranu dobrej povesti právnickej osoby.

Radi klientov zastúpime v konaniach s kolektívnymi správcami práv (LITA, SOZA, SLOVGRAM, OZIS, SAPA a iné) a poskytneme právnu podpora v oblasti regulácie reklamy, televízneho a rozhlasového vysielania.

Naši advokáti poskytujú poradenstvo ohľadom všetkých regulačných a licenčných aspektov platných zákonov a predpisov o médiách.