Krivak & Co

Bankové a finančné právo

BANKOVÉ A FINANČNÉ PRÁVO

Už viac ako 25 rokov poskytujeme služby významným bankám na slovenskom trhu

Máme za sebou viac ako 25 transakcií, kde sme pripravovali úverovú a zabezpečovaciu dokumentáciu ako zástupca bánk. Vo viac ako 20 transakciách sme zase stáli na strane klientov bánk a pripomienkovali dokumentáciu z ich pohľadu.

Pripravovali sme štandardnú úverovú dokumentáciu a všeobecné obchodné alebo úverové podmienky pre banky a finančné inštitúcie. Dobre sa orientujeme tiež v oblasti finančných spotrebiteľských práv.

Naši právnici a právničky sa podieľali na príprave vzorovej aj individuálnej zmluvnej dokumentácie v retailových, ako aj privátnych bankách, a to pre bežných spotrebiteľov, ale aj privátnych klientov a veľké spoločnosti.

Rozumieme právu cenných papierov, investičným službám a transakciám, ktoré realizujú obchodníci s cennými papiermi. Sme schopní komplexne právne zastrešiť činnosť obchodníkov s cennými papiermi, platobných inštitúcií, spotrebiteľských finančných domov a ostatných subjektov, ktorých činnosť reguluje Národná banka Slovenska. Dobre sa orientujeme v európskej legislatíve, ktorá s touto regulovanou oblasťou úzko súvisí.

NAŠE ÚSPECHY