Krivak & Co

Športové právo

ŠPORTOVÉ PRÁVO

Športové právo

Poskytujeme komplexné právne služby v oblastiach, ktoré sa dotýkajú profesionálnej aj amatérskej športovej činnosti. Naši advokáti zastúpia športovca pri akýchkoľvek sporoch, sťažnostiach, disciplinárnych konaniach a pred Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky. Tiež poskytujeme právne poradenstvo pri uzatváraní zmlúv s klubmi, agentmi a sponzormi, posudzujeme dôsledky porušenia zmlúv alebo možnosti ukončenia. 

Športovcom sme pripravení poskytnúť poradenstvo aj pri rôznych životných situáciách – zakladanie spoločností, obchodné spolupráce a príležitosti, kúpa/predaj nehnuteľností, automobilov, rozvod manželstva a vyporiadanie majetku. 

Radi poskytneme právne poradenstvo a zastúpenie aj ostatným športovým odborníkom – funkcionárom, trénerom, rozhodcom, kontrolórom a inštruktorom.  

Športovým organizáciám a klubom vypracujeme, či upravíme interné predpisy, stanovy, poriadky, vzorové aj individuálne hráčske zmluvy, zmluvy o sponzorstve, reklamné a licenčné zmluvy.