Krivak & Co

Športové právo

ŠPORTOVÉ PRÁVO

Športové právo

Poskytujeme komplexné právne služby v oblastiach, ktoré sa dotýkajú profesionálnej aj amatérskej športovej činnosti. Naši právnici a právničky zastúpia športovca či športovkyňu pri akýchkoľvek sporoch, sťažnostiach, disciplinárnych konaniach a pred Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky. Tiež poskytujeme právne poradenstvo pri uzatváraní zmlúv s klubmi, agentmi a sponzormi, posudzujeme dôsledky porušenia zmlúv alebo možnosti ukončenia.

Športovcom a športovkyniam sme pripravení poskytnúť poradenstvo aj pri rôznych životných situáciách – zakladanie spoločností, obchodné spolupráce a príležitosti, kúpa/predaj nehnuteľností, automobilov, rozvod manželstva a vyporiadanie majetku.

Radi poskytneme právne poradenstvo a zastúpenie aj ostatným športovým odborníkom a odborníčkam – funkcionárom/funkcionárkam, trénerom/trénerkám, rozhodcom/rozhodkyniam, kontrolórom/kontrolórkam a inštruktorom/inštruktorkám.

Športovým organizáciám a klubom vypracujeme či upravíme interné predpisy, stanovy, poriadky, vzorové aj individuálne hráčske zmluvy, zmluvy o sponzorstve, reklamné a licenčné zmluvy.