Krivak & Co

Trestné právo

TRESTNÉ PRÁVO

Trestné právo

Poskytujeme  komplexné právne služby v oblasti trestného práva, v rámci ktorého zastupujeme klientov v rôznych procesných postaveniach. 

Zastupujeme klientov v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní, prokuratúrou alebo súdmi.

Snažíme sa poskytnúť klientom všetky dostupné právne prostriedky na ich obhajobu. Vypracujeme stratégiu obhajoby vrátane právneho rozboru. Pre klienta v postavení obvineného vieme dosiahnuť čo možno najlepšiu dohodu o vine a treste a túto dohodu obhájiť pred súdom. 

Spolupracujeme so znalcami z príslušných odvetví a odborov, vždy s cieľom dosiahnutia čo možno najlepšieho výsledku pre klienta. 

Zastupujeme klientov v procesnom postavení poškodeného pri uplatňovaní jeho práv, práva na navrhovanie a vykonanie dôkazov,  práva na náhradu škody v adhéznom konaní a uplatňovaní ich nárokov.